Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 (Κ.Ε.Σ.Υ.) Κω

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια τα Κ.Ε.Σ.Υ. καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Υπενθυμίζεται ότι το εξυπηρετούμενο κοινό (οι πολίτες) θα προσέρχονται στην υπηρεσία μας κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.  

Οι αιτήσεις από τους γονείς/κηδεμόνες για την αξιολόγηση  μαθητών από το Κέντρο, γίνεται αυτοπροσώπως στο χώρο του ΚΕΣΥ (Εμμ. Κιαπόκα & Σμύρνης, Ζηπάρι), τηρουμένων όλων των προκαταρκτικών ενεργειών, όπως προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΣΥ. Δείτε περισσότερα για τη διαδικασία παραπομπής εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με όλους τους τρόπους που θα βρείτε στη σελίδα "Επικοινωνία". Πατηστε εδώ για να κατευθυνθείτε αυτόματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μετά από επικοινωνία μας με συμπολίτες της Κω, που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα του νησιού και κατάθεση των λειτουργικών αναγκών του Κέντρου μας, πραγματοποιήθηκε γενναιόδωρη προσφορά σε είδη υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και διαγνωστικών εργαλείων, απαραίτητων για την αρτιότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Παρότι δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η επωνυμία και προσφορά τους, εμείς νιώθουμε την ανάγκη, εκ μέρους των ωφελουμένων μαθητών, που θα λάβουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και υποστήριξη, αποτέλεσμα της αρτιότερης σύνθεσης πια της υπηρεσίας μας, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και την αναγνώριση της έμπρακτης υποστήριξης στις προσπάθειές μας για εγκυρότερη, εγκαιρότερη και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση, τομέα τόσο ευαίσθητο και κρίσιμο, στην ολόπλευρη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.

Σας ευχαριστούμε!

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός των ΚΕΣΥ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.