ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 • Το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, στα επτά χρόνια λειτουργίας της μέχρι 1/07/2018 είναι 1597.
 • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1351 διαγνώσεις: (181 τη σχολική χρονιά 2011-2012 και 181 τη σχολική χρονιά 2012-1013, 94 τη σχολική χρονιά 2013-2014, 146 τη σχολική χρονιά 2014-2015, 189 τη σχολική χρονιά 2015-2016, 234 σχολική χρονιά 2016-2017, και 325 τη σχολική χρονιά 2017-2018 ). 131 αιτήσεις έχουν τοποθετηθεί στο αρχείο για διάφορους λόγους
 • Από το σύνολο των 325 γνωματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017-2018 κατά είδος γνωμάτευσης: (Για πρακτικούς λόγους έχει γίνει σύμπτυξη κάποιων κατηγοριών).

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ   110

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ   46

  ΗΠΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ   23

  ΔΑΔ - ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ- ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   24

  ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ   36

  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ   6

  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΟΓΟΥ   43

  ΔΕΠΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ   4

  ΈΚΘΕΣΗ   13

  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ   6

  ΛΟΙΠΑ   14


 • Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τους στόχους που είχαμε θέσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά, καταφέραμε να έχουμε μια ελάχιστη αναμονή, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων που δεχτήκαμε (προϊόν και της ανιχνευτικής δουλειάς που πραγματοποιούμε στα σχολεία) ήταν πολύ αυξημένος ( από τις 156 αιτήσεις του 2014, στις 197 του 2015, 224 το 2016, 282 το 2017 ). Το 2018 υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αυξητική τάση με 181 αιτήσεις μέχρι 10/06/2018. Μηδενίσαμε σχεδόν την αναμονή στους μαθητές Λυκείου. Εκκρεμούν μόνο 2 αιτήσεις που έγιναν πολύ πρόσφατα. Εξετάσαμε όλες τις αιτήσεις νηπίων που δεχτήκαμε. Εκκρεμούν 27 αιτήσεις που έγιναν από παιδικούς σταθμούς και προνήπια. Οι αιτήσεις που εκρεμούν για μαθητές Γυμνασίου είναι μόνο 15 αυτές που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας μετά τον Μάιο του 18 και από αυτές οι 10 είναι επαναξιολογήσεις στην αλλαγή βαθμίδας. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων του Δημοτικού αφορά σε μαθητές που φοίτησαν στην Α τάξη και θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στη Β. Η μέση αναμονή ήταν περίπου 45 ημέρες και το κυριότερο καταφέραμε να έχουμε μηνιαίο προγραμματισμό και έτσι να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ραντεβού στον γονέα με την υποβολή της αίτησης.
 • Προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τα σχολεία της περιφέρειας μας, τόσο στην κατεύθυνση της ανίχνευσης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, όσο και στην κατεύθυνση της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των τάξεων, των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης και των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης. Η παρουσία τεσσάρων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, μας έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε όλα τα Νηπιαγωγεία της περιοχής μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς για ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και υποστήριξη στις Νηπιαγωγούς, καθώς και μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στον τομέα της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών, μέσα από δράσεις που αναπτύξαμε και με τη διάθεση υλικών και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς. Η χρήση του «ΛAMΔΑ» τεστ έγινε από μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ καταφέραμε να γίνει εφικτή η παραπομπή πολλών μαθητών από μικρή ηλικία.

Το ΚΕΔΔΥ Κω τη σχολική χρονιά 2017-2018 λειτούργησε με το εξής προσωπικό:

Ζωίδης Βησσαρίων αν. προϊστάμενος, εκπαιδευτικός ΠΕ 70 με θητεία.

Πυτικάκης Κώστας ΠΕ 70 με απόσπαση από 01/09/2017 ως 30/06/18

Αμανατίδου Στέλα ΠΕ 60 με απόσπαση από 01/09/2017 ως 30/06/18

Γιακουμή Σοφία ΠΕ 30 αναπληρώτρια από 111/09/2017 ως 30/06/18

Φωτιάδου Μαρία ΠΕ 23 από 12/09/2017 ως 30/06/18

Ιωαννίδου Μαγδαληνή ΠΕ 60,50 αναπληρώτρια από 08/09/2017 ως 30/06/18

Δερέκη Αναστασία ΠΕ 30 αναπληρώτρια από 15/09/2017 ως 30/06/18

Βελούδου Γεωργία ΠΕ 23 από 12/09/2017 ως 30/06/2018

Χαλκίδου Νικολέτα ΠΕ 70,50 από 07/09/2017 ως 30/06/2018

Κουφού Μαργαρίτα ΠΕ 21 από 26/10/2017 ως 30/5/2018

Δεχτήκαμε στο ΚΕΔΔΥ Κω τον ψυχολόγο κ. Σέλα Γιάννη για πρακτική άσκηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του από τις 19/03/2018 ως τη λήξη του σχολικού έτους.

Το ΚΕΔΔΥ Κω για πρώτη φορά στα επτά χρόνια που λειτουργεί, είχε το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσει με δύο διεπιστημονικές ομάδες από πολύ νωρίς. Το γεγονός αυτό, μας επέτρεψε τόσο τον αριθμό των μαθητών που αξιολογήθηκαν να αυξήσουμε εντυπωσιακά (325 μαθητές) αλλά κυρίως, μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέχουμε περισσότερη και ποιοτικότερη υποστήριξη προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρεια μας. Η έγκαιρη τοποθέτηση του προσωπικού και ο ικανοποιητικός αριθμός, μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε το μεγάλο στόχο που είχαμε, να προσδιορίζουμε το ραντεβού στον γονέα με την υποβολή της αίτησης. Είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία του κέντρου ότι τοποθετούνται με απόσπαση δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο. (έχουν ήδη πάρει απόσπαση και για την επόμενη σχολική χρονιά και αυτό είναι πολύ θετικό). Επίσης ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε λογοθεραπεύτρια σε μόνιμη βάση. Αυτό μας επέτρεψε να κάνουμε ποιοτικότερες γνωματεύσεις ειδικά στις μικρές ηλικίες και να παρέχουμε υποστήριξη σε αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών και γονέων. Το προσωπικό του ΚΕΔΔΥ Κω λειτούργησε με μεγάλη υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και μεράκι και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Εγώ ως προϊστάμενος αισθάνομαι πολύ υπερήφανος γι' αυτά τα παιδιά που έδωσαν και τη ψυχή τους στην υπηρεσία και έτσι είχαμε μια πολύ παραγωγική και δημιουργική χρονιά.

Η καθημερινή μας δουλειά ήταν πολύ απαιτητική καθώς βλέπαμε 2 μαθητές κάθε μέρα. Η μία διεπιστημονική ομάδα έβλεπε τα παιδιά και η δεύτερη, έγραφε τις εκθέσεις της και συνεδρίαζε για την λήψη απόφασης και την έκδοση της γνωμάτευσης. Αυτός ο ρυθμός μας επέτρεπε να παραδίδουμε πολύ γρήγορα (μέσα σε 2-3 ημέρες την γνωμάτευση στον γονέα.) Αν η διεπιστημονική έκρινε ότι έπρεπε ο μαθητής να έρθει ξανά στην υπηρεσία για επιπλέον διερεύνηση, αυτό πραγματοποιούνταν με εμβόλιμο ραντεβού και έτσι δεν διαταράσσονταν ο ρυθμός λειτουργίας του Κέντρου.

Συνεχίσαμε τις επισκέψεις που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της περιφέρειας μας.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω επισκέψεις:

 • 20/09/17 1o Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 25/9/17 1Ο & 5Ο Νηπιαγωγεία Κω. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 26/09/17 3ο &7ο Νηπιαγωγεία. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 28/09/2017 1ο&2ο Νηπιαγωγεία Πυλίου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 11/10/2017 1ο & 2Ο Νηπιαγωγεία Κεφάλου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 16/10/2017 2ο Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 19/10/2017 1ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 23/10/2017 Υποστήριξη μαθητών Λύκειο Ζηπαρίου Κω. Ερμηνεία γνωματεύσεων, με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
 • 24/10/2017 Υποστήριξη μαθητών 1ο Λύκειο Κω. Ερμηνεία γνωματεύσεων, με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
 • 02/11/2017 Ημερίδα για γονείς. Δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας.
 • 08/11/2017 Δημοτικό Σχολείο Πυλίου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 10/11/2017 4Ο Νηπιαγωγείο Κω. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 14/11/2017 ΕΕΕΕΚ Κω. Υποστήριξη μαθητών. Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων.
 • 17/11/2017 Δημοτικό Πυλίου. Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου. Ερμηνεία γνωματεύσεων.
 • 21/11/2017 2ο Γυμνάσιο Κω. Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου. Ερμηνεία γνωματεύσεων.
 • 29/11/2017 1ο&2ο Νηπιαγωγεία Πυλίου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 5/12/2017 ΕΕΕΕΚ Κω. Υποστήριξη μαθητών. Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων.
 • 11/01/2018 1ο & 2Ο Νηπιαγωγεία Κεφάλου. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 11/01/2018 1ο Λύκειο Κω. Υποστήριξη μαθητών.
 • 23/01/2018 2ο Νηπιαγωγείο Κω. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 26/01/2018 1ο&2ο Νηπιαγωγεία Καρδάμαινας. Υποστήριξη μαθητών- Ανίχνευση.
 • 06/02/2018 6ο Νηπιαγωγείο Κω. Ημερίδα για γονείς.
 • 09/02/2018 Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας. Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς.
 • 21/02/2018 Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας. Χορήγηση «Ταφα» Τεστ αναγνωστικής κατανόησης στην Δ τάξη του σχολείου. Ανάλυση των αποτελεσμάτων στο Σύλλογο διδασκόντων, πραγματοποίηση διεπιστημονικής στο χώρο του Σχολείου. Ημερίδα για γονείς με θέμα « Αντιμετώπιση μαθησιακών Δυσκολιών.
 • 06/03/2018. Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου. Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου. Είδη και Ερμηνεία γνωματεύσεων.
 • 14/03/2018. 1Ο & 2ο Νηπιαγωγεία Ζηπαρίου, ημερίδα για γονείς σε συνεργασία με τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 • 20/03/2018 Νηπιαγωγείο Πυλίου. Ημερίδα για γονείς και βιωματικό Σεμινάριο με θέμα « Αποδοχή της διαφορετικότητας- τρόποι συμπεριφοράς»
 • 27/04/2018. Χορήγηση «Ταφα» Τεστ αναγνωστικής κατανόησης στη Γ τάξη του σχολείου. Ανάλυση των αποτελεσμάτων στο Σύλλογο διδασκόντων, πραγματοποίηση διεπιστημονικής στο χώρο του Σχολείου.
 • Παράλληλα στο χώρο του ΚΕΔΔΥ, πέραν των προγραμματισμένων συναντήσεων για την παράδοση των γνωματεύσεων στους γονείς των 325 παιδιών που αξιολογήθηκαν, δεχτήκαμε για υποστήριξη εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε περισσότερες από 150 συναντήσεις με στελέχη του Κέντρου μας.
 • Επίσης τη φετινή χρονιά πραγματοποιήσαμε σειρά δραστηριοτήτων στο χώρο του ΚΕΔΔΥ:
 • Φιλοξενήσαμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς το προσωπικό και τη διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ ΚΩ, μέχρι να εγκατασταθούν στο χώρο του σχολείου τους. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με παρουσίαση διαγνωστικών εργαλείων, τρόπους αντιμετώπισης μαθητών με δυσκολίες, προβολή ταινίας για τη Δυσλεξία και παρακολούθηση διεπιστημονικής συνεδρίασης, από το σύνολο του προσωπικού και των καθηγητών των τμημάτων Ένταξης των Γυμνασίων του νησιού.
 • Στις 17/11/2017 αφιερώσαμε τη μέρα σε σχεδιασμό φυλλαδίων από το ΚΕΔΔΥ για τη Δυσλεξία και τον αυτισμό, τα οποία είναι έτοιμα για έκδοση.
 • Δημιουργήσαμε επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Πυτικάκη Κώστα εκπαιδευτικό του κέντρου, η οποία βελτίωσε τα διαγνωστικά μας εργαλεία τόσο ως προς τη χορήγηση τους όσο και ως προς την εξαγωγή και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις 08/01/2018.
 • Δημιουργήσαμε ιστοσελίδα του ΚΕΔΔΥ Κω, με πολύ χρήσιμες πληροφορίες και θέτουμε ως στόχο την επόμενη χρονιά να την εμπλουτίσουμε και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς. (www.keddyko.webnode.gr )
 • Στις 28/6/18 έγινε παρουσίαση του κριτηρίου γνωστικής επάρκειας ως εσωτερική επιμόρφωση.
 • Στις 29/06/18 τελευταία ημέρα εργασίας των αναπληρωτών πραγματοποιήθηκε η απολογιστική συνεδρίαση του κέντρου μας, όπου εκφράστηκαν όλες οι απόψεις για τη χρονιά που πέρασε καθώς και πολύ αξιόλογες προτάσεις για την επόμενη σχολική χρονιά. Μεγάλο μέρος αυτών των σκέψεων και των προτάσεων περιλαμβάνονται στον παρόντα απολογισμό.
 • Είχαμε συνεχή επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία, με όλους τους Διευθυντές των σχολείων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας μας. Δεχτήκαμε στο χώρο του ΚΕΔΔΥ επίσκεψη από σχεδόν όλους τους δασκάλους των τμημάτων ένταξης για υποστήριξη και συνεργασία. Η δουλειά στα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Τη φετινή χρονιά οι παιδαγωγικές εκθέσεις των σχολείων ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πολύ περιγραφικές και βοήθησαν σημαντικά τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ. Δεχτήκαμε μεγάλο αριθμό ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ από τα σχολεία τα οποία βοήθησαν τους δασκάλους στην προτροπή προς τους γονείς για έγκαιρη παραπομπή των παιδιών πράγμα που αποτυπώνεται στον αριθμό των αιτήσεων που δεχτήκαμε τη φετινή χρονιά.
 • Από το Δήμο Κω έχει παραχωρηθεί ο χώρος του πρώην 6ου Δημοτικού σχολείου Κω, για τη στέγαση των μονάδων Ειδικής αγωγής του Νησιού. Στο συγκεκριμένο κτίριο έχει μετεγκατασταθεί το Ειδικό Δημοτικό Κω και ξεκίνησε τη λειτουργία του για πρώτη φορά το ΕΕΕΕΚ ΚΩ.
 • Εισηγηθήκαμε θετικά στη δημιουργία τμήματος ένταξης στο Νηπιαγωγείο Κεφάλου το Γυμνάσιο Αντιμάχειας και το ΕΠΑΛ Κω. Στο νησί της Κω λειτουργούν 12 τμήματα ένταξης Δημοτικού σχολείου( ένα σε κάθε Δημοτικό) δύο τμήματα ένταξης Νηπιαγωγείου ( 4ο και Αντιμάχειας) και τρία τμήματα ένταξης σε Γυμνάσια. ( 1ο, 2ο Γυμνάσια Κω και Ζηπαρίου). Για να υπάρξει πλήρης υποστήριξη των μαθητών μέσα από τον θεσμό των τμημάτων ένταξης, είναι απαραίτητο να ιδρυθούν από δύο τμήματα ένταξης στα μεγάλα σχολεία του νησιού μας. Δηλαδή το Ζηπάρι, το 4ο, το 2ο και το 1ο. Δύο ακόμα τμήματα ένταξης Νηπιαγωγείου στην πόλη της Κω και ένα σε κάθε χωριό. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης σε κάθε Γυμνάσιο του νησιού μας, καθώς και στο ΕΠΑΛ Κω. Σημαντική θα είναι η έναρξη λειτουργίας ειδικού Νηπιαγωγείου μια και τη φετινή χρονιά υπάρχουν 5 μαθητές που μόνο σε ειδικό Νηπιαγωγείο μπορούν να φοιτήσουν. Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κω έχει ιδρυθεί από το 2005 αλλά δε λειτουργεί.
 • Προτείναμε την συνέχιση της παράλληλης στήριξης σε 14 μαθητές Δημοτικού Σχολείου σε 3 Νηπιαγωγείου και 3 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη νέα παράλληλη στήριξη σε 3 μαθητές Δημοτικού σε 6 μαθητές Νηπιαγωγείου και σε 3 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Τη φετινή χρονιά ήταν πολύ θετικό ότι είχαμε δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και τέσσερις εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να έχουμε δύο διεπιστημονικές ομάδες και έτσι να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που αξιολογήθηκαν. Πολύ θετικό επίσης για τη λειτουργία του Κέντρου ήταν η πολύ έγκαιρη τοποθέτηση του προσωπικού, που μας επέτρεψε τη σωστότερη οργάνωση και τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων μας. Είναι πολύ θετικό για τη λειτουργία του Κέντρου οι απόσπαση δύο έμπειρων και εξαιρετικών εκπαιδευτικών καθώς και η παρουσία για πρώτη φορά λογοθεραπεύτριας η οποία βοήθησε εξαιρετικά τόσο τη διεπιστημονική ομάδα όσο και με την προσφορά της σε ανιχνευτική και υποστηρικτική δουλειά.
 • Τη φετινή χρονιά δώσαμε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που το επιθυμούσαν να παρακολουθήσεις διεπιστημονικές συνεδριάσεις του Κέντρου με πραγματικά περιστατικά. Είναι ίσως η καλύτερη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς. Διεπιστημονική παρακολούθησαν όλοι οι δάσκαλοι του 2ου δημοτικού Κω και του Δημοτικού Καρδάμαινας μια και οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου τους, καθώς και περισσότεροι από 20 ακόμα εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν διεπιστημονική στο χώρο του ΚΕΔΔΥ.
 • Χορηγήσαμε πιλοτικά σε δύο σχολεία το τεστ Αναγνωστικής κατανόησης «Τάφα», με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δράση που σκεφτόμαστε να επεκτείνουμε την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Όσο αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις το κτίριο που χρησιμοποιούμε είναι διαμορφωμένο κατάλληλα και καλύπτει τις ανάγκες μας. Δεν θα μπορέσει όμως να στεγάσει νέες υπηρεσίες στο πλαίσιο του νέου νόμου.
 • Αντιμετωπίσαμε μικρές δυσκολίες με την καθαριότητα του κτιρίου, αλλά λύθηκαν, τόσο με την εθελοντική δουλειά του προσωπικού του Κέντρου όταν χρειάστηκε, όσο και με τη λύση που έδωσε η σχολική επιτροπή του Δήμου Κω.
 • Συνολικά ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά, για το ΚΕΔΔΥ ΚΩ. Υστερήσαμε κάτω από το βάρος της μείωσης της αναμονής στην πραγματοποίηση περισσότερων εκδηλώσεων που να αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ελπίζουμε την επόμενη σχολική χρονιά να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις.
 • Για την επόμενη σχολική χρονιά:

Επιθυμούμε να θέσουμε ψηλούς στόχους που θα αναβάθμιζαν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της υπηρεσίας μας και θα μας επέτρεπε να μεγιστοποιήσαμε την ωφέλεια στους μαθητές τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το ΚΕΔΔΥ Κω να υλοποιήσει τους στόχους που θέτει για την επόμενη σχολική χρονιά είναι η έγκαιρη τοποθέτηση του απαραίτητου προσωπικού.

 • Για να καλυφθούν οι ανάγκες σωστής λειτουργίας του ΚΕΔΔΥ ΚΩ, να είναι εφικτή η δυνατότητα να προσδιορίζονται τα ραντεβού στους γονείς με την υποβολή της αίτησης και να δίνονται γνωματεύσεις εντός 45 ημερών και παράλληλα να παρέχεται ουσιαστική Υποστήριξη στους μαθητές που αξιολογούνται και έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατ' ελάχιστο του παρακάτω προσωπικού:
 • Ενός εκπαιδευτικού ΠΕ02, ενός εκπαιδευτικού ΠΕ70, ενός εκπαιδευτικού Π03 και ενός εκπαιδευτικού ΠΕ60. Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ11.01 σε συνεργασία με το Ειδικό σχολείο για παροχή υποστήριξης.
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Ενός παιδοψυχίατρου ΠΕ23, δύο ψυχολόγων ΠΕ23, δύο κοινωνικών λειτουργών ΠΕ30, ενός λογοθεραπευτή ΠΕ21 και ενός εργοθεραπευτή ΠΕ29. Με την τοποθέτηση των παραπάνω ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών, από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορέσει το ΚΕΔΔΥ ΚΩ να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο διαγνωστικά όσο και υποστηριχτικά. Είναι πολύ κρίσιμο για μας να μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη σχολική χρονιά δύο διεπιστημονικές ομάδες γιατί αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα, τόσο στο να μηδενίσουμε την όχι και μεγάλη αναμονή που έχουμε (παρά την αύξηση των αιτήσεων) όσο κυρίως, να αυξήσουμε περισσότερο την υποστήριξη μας προς τους μαθητές τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
 • Όσο αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό υπάρχουν τα απαραίτητα και μπορούμε να λειτουργήσουμε, αλλά αν ενισχύονταν και εκσυγχρονίζονταν θα διευκόλυνε τις δράσεις μας. Συγκεκριμένα χρήσιμη για τη λειτουργία μας θα ήταν η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:
 • Η υπηρεσία μας είναι απαραίτητο να προμηθευτεί ένα φορητό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ( laptop), σύγχρονο και με κατάλληλο λογισμικό, για να χρησιμοποιείται σε παρουσιάσεις και προβολές που πραγματοποιεί η υπηρεσία μας στα σχολεία της περιφέρειας μας και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει.
 • Έξι σταθεροποιητές (ups) για τους σταθερούς υπολογιστές που χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές και οι υπολογιστές μας δεν προστατεύονται.
 • Ένα πολυμηχάνημα-φαξ, έγχρωμο, lazer το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως ως φαξ και σκάνερ. H υπηρεσία μας δέχεται πολλά φαξ από όλα τα σχολεία. Διαθέτει μόνο ένα φαξ το οποίο έχει πολύ ακριβά αναλώσιμα και πολύ μεγάλη χρήση.
 • Η προμήθεια ενός βιντεοπροβολέα θα βοηθούσε τόσο τις παρουσιάσεις που κάνουμε σε σχολεία, όσο και για την εσωτερική επιμόρφωση του προσωπικού που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο.
 • Σε ότι αφορά την προμήθεια διαγνωστικών εργαλείων, πολύ χρήσιμο για μας θα ήταν η προμήθεια του WPPSI-III για την αξιολόγηση της νοημοσύνης των νηπίων καθώς και οι νέες εκδόσεις του WISC και του RAVEN.
 • Το ΚΕΔΔΥ Κω διαθέτει και χρησιμοποιεί για τις αξιολογήσεις των μαθητών το WISC-III , το RAVEN CPM Sets A, AB&B, RAVEN SPM Sets A,B,C,D,E τα DETROIT 3 & 4 (DTLA-P:3, DTLA-4), Τα Λ-α-Τ-ω (Ι & ΙΙ) Tο Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας και Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, το Κριτήριο Γνωστικής Επάρκειας για παιδιά και εφήβους, τα 12 Ανιχνευτικά εργαλεία του Πόρποδα, το τεστ Αθηνά, Ερωτηματολόγια και κλίμακες, και πολλά άτυπα κριτήρια στη γλώσσα και τα μαθηματικά καθώς και στις αξιολογήσεις των νηπίων.
 • Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, το ΚΕΔΔΥ ( ΚΕΣΥ) Κω μπορεί να υλοποιήσει υψηλούς στόχους, τη σχολική χρονιά 2018-2019 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
 • Να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η αναμονή των παιδιών που έχουν κάνει αίτηση αξιολόγησης. Είναι εφικτό (ανάλογα και με τον αριθμό νέων αιτήσεων που θα έχουμε) κατά τη διάρκεια του 2018 να προσδιορίζεται το ραντεβού για την αξιολόγηση του παιδιού στον γονέα, με την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση η αναμονή έχει περιοριστεί σημαντικά και μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο αν τοποθετηθεί έγκαιρα το προσωπικό. Ο στόχος μας είναι να εντείνουμε την προσπάθεια μας για πολύ έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών από την ηλικία των πέντε ετών, με συστηματική δουλειά στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Να γίνεται έγκαιρη διάγνωση στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, μέσα από κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων που η υπηρεσία μας μπορεί να καταρτίζει, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης. Τέλος να γίνεται επαναξιολόγηση των παιδιών στην Α Γυμνασίου για τον οριστικό προσδιορισμό των δυσκολιών τους και την πρόταση των κατάλληλων διοικητικών και παιδαγωγικών μέτρων. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούμε να μην φτάνει κανένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο Λύκειο χωρίς να έχει εντοπιστεί έγκαιρα και χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί θετικά οι δυσκολίες του από το σχολείο.
 • Ενίσχυση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ.

Για να λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια οι ΕΔΕΑΥ και να παράγουν σημαντικό έργο είναι απαραίτητο να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό, το οποίο πρέπει να επιμορφωθεί (δουλειά που μπορεί να κάνουν τα ΚΕΣΥ )και να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός τους. Για την περιοχή μας το ελάχιστο είναι να δημιουργηθούν 4 ΕΔΕΑΥ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μία ανά τρία σχολεία. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους τομείς της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους με ενίσχυση του προσωπικού τους και σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, τα τμήματα ένταξης και το ΚΕΔΔΥ. Απαραίτητο επίσης είναι να ιδρυθούν τουλάχιστον δύο ΕΔΕΑΥ για τα Νηπιαγωγεία με κύριο έργο να χορηγούν τεστ σχολικής ετοιμότητας σε όλα τα νήπια και έτσι να γίνει πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών και να δημιουργείται ατομικός φάκελος για κάθε μαθητή πριν από την έκθεση του στη ακαδημαϊκή μάθηση. Να προτείνονται μέτρα και να δίνεται έγκαιρα η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές που την έχουν ανάγκη.

 • Προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Την φετινή χρονιά είχαμε μια αρκετά εποικοδομητική επικοινωνία και αυξήσαμε σημαντικά τόσο σε αριθμό όσο και ποιοτικά την παρουσία μας στα σχολεία της περιοχής μας δίνοντας βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και υποστηρίζοντας μαθητές. Τη φετινή χρονιά πήγαμε πολύ καλύτερα στους τομείς της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών και την κατάρτιση ολοκληρωμένων παιδαγωγικών εκθέσεων από τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν και να εντάξουν στη δουλειά τους τη χορήγηση ανιχνευτικών εργαλείων.
 • Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να καταφέρουμε να έχουμε περιοδική συστηματική παρουσία στα σχολεία της περιφέρειας μας, όπου να μπορεί να γίνεται αναλυτική συζήτηση για τα παιδιά της κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά, που έχουν αξιολογηθεί από το κέντρο. Να υπάρξει στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Επίσης μπορούν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας στην ανίχνευση και κυρίως την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην πράξη, με τη συνδρομή και βοήθεια του προσωπικού του Κέντρου. Στόχος είναι η σταθερή παρουσία μας σε όλα τα σχολεία με προγραμματισμό διαθέτοντας γι' αυτό το σκοπό μία μέρα την εβδομάδα. Προγραμματίζουμε με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς να ετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, τα ανιχνευτικά εργαλεία που υπάρχουν ώστε να γίνουν κτήμα των εκπαιδευτικών και να τα χορηγούν πριν από την παραπομπή των μαθητών στο ΚΕΣΥ. Αυτή η δράση αν καταφέρουμε να την πραγματοποιήσουμε είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών από τα σχολεία. Τέλος θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στη σύνταξη ακόμα πιο έγκυρων και χρήσιμων παιδαγωγικών εκθέσεων οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για μας στη διαδικασία της διαφοροδιάγνωσης των μαθητών.
 • Προγραμματίζουμε επίσης την έκδοση έντυπου υλικού και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας έτσι που να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε σχολική μονάδα. Στον τομέα της υποστήριξης των παιδιών, που αξιολογούνται υπάρχουν πολλά περιθώρια για καλύτερη υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταρτισμό περισσοτέρων ατομικών εξατομικευμένων προγραμμάτων τα οποία το ΚΕΣΥ εκτός από τη σύνταξη τους, μπορεί να αναλαμβάνει και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους με υποστηρικτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Παράλληλα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου, μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε παιδιά και γονείς μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να καταρτιστεί. Προσφέροντας και θεραπευτική παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να διατεθεί μία μέρα την εβδομάδα για συμβουλευτική υποστήριξη με προγραμματισμένα ραντεβού για παιδιά και γονείς που το έχουν ανάγκη και το επιθυμούν.
 • Θέτουμε ως μεγάλο στόχο για την επόμενη σχολική χρονιά τη δημιουργία και λειτουργία σταθερής σχολής γονέων, καθώς και τη πραγματοποίηση σε σταθερότερη βάση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Μπορούν να οργανωθούν θεματικές συναντήσεις - εργαστήρια, με ομάδες εκπαιδευτικών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών, (π.χ. Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάγνωσης ή της ορθογραφίας, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών κ.λ.π.) καθώς και βιωματικών σεμιναρίων.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί πρόγραμμα πρόωρης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και σχολικής ετοιμότητας, σε παιδιά που τελειώνουν το Νηπιαγωγείο και εισέρχονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, να χορηγούνται εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία σε όλα τα παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών και προτάσεις για κατάλληλα μέτρα υποστήριξης των παιδιών. ( Μπορεί να γίνει από το προσωπικό των ΕΔΕΑΥ όπως περιγράφεται παραπάνω)
 • Πολύ θετική είναι η εμπειρία από την δυνατότητα που δώσαμε φέτος σε αρκετούς εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις της διεπιστημονικής μας ομάδας. Θα επιδιώξουμε την επόμενη σχολική χρονιά να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι είναι ίσως ένα από τα καλύτερα επιμορφωτικά σεμινάρια που μπορεί να παρακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός γιατί τον βοηθάει εξαιρετικά στο να μπορέσει να ερμηνεύει τις διαγνώσεις των μαθητών του. Εξαιρετικά σημαντικές είναι και οι συναντήσεις με τους συλλόγους διδασκόντων. Η πρόταση μας είναι να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια τέτοια συνάντηση κάθε χρόνο σε κάθε σχολική μονάδα με στελέχη του Κέντρου.
 • Στον τομέα της εσωτερικής επιμόρφωσης των στελεχών του κέντρου, ο στόχος είναι μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και τις ανοιχτές διαδικασίες, να βοηθιούνται και να υποστηρίζονται όλοι. Είναι στις προθέσεις μας να καθιερώσουμε μια συνάντηση σε μηνιαία βάση για ανατροφοδότηση, απολογισμό της δουλειάς και καλύτερο προγραμματισμό του επόμενου μήνα.
 • Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε κοινές εκδηλώσεις, απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τα άλλα ΚΕΔΔΥ και άλλες δομές της Δωδεκανήσου.
 • Θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές που δραστηριοποιούνται στο νησί μας. Η στενότερη συνεργασία με το ειδικό σχολείο και το ΕΕΕΚ είναι επιβεβλημένη.
 • Η διαρκής επιμόρφωση με ευθύνη της πολιτείας σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Ειδική αγωγή και κατάλληλος εξοπλισμός σε υλικοτεχνικά μέσα και μέσα αξιολόγησης και διδασκαλίας σε όλες της μονάδες ειδικής αγωγής είναι απολύτως απαραίτητος. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ο μόνιμος διορισμός των συναδέλφων. Ειδικά στην Ειδική αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχιση ενός έργου που ξεκινάει.
 • Αναβάθμιση του Ειδικού Σχολείου Κω, με αύξηση της οργανικότητας του σε τριθέσιο, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΕΕΚ, με δημιουργία διαφορετικών τμημάτων ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε παιδιά με ελαφρύτερες δυσκολίες που όμως δεν μπορούν να σταθούν μέσα στα γυμνάσια και να καλύψει έτσι την έλλειψη του Ειδικού Γυμνασίου..
 • Τέλος σημαντική για το νησί μας θα ήταν η Δημιουργία κέντρου ψυχικής υγείας, κατάλληλα στελεχωμένου, ώστε να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές και τις οικογένειες τους, καθώς επίσης επιβεβλημένη είναι η λειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείου.
 • Η φετινή χρονιά ήταν η πιο παραγωγική και η πιο ποιοτική χρονιά του ΚΕΔΔΥ ΚΩ. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό με το οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά τη χρονιά που πέρασε. Δούλεψαν με ευσυνειδησία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Έδειξαν προθυμία και διάθεση προσφοράς και με δράσεις που ήταν έξω από τα στενά τους καθήκοντα και γι' αυτό αισθάνομαι τυχερός που συνεργάστηκα μαζί τους. Θα ήταν σημαντικό να επανατοποθετηθούν, μια και η φύση της υπηρεσίας είναι τέτοια που κάθε χρόνο με την αλλαγή του προσωπικού χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να κατακτηθεί ο κοινός βηματισμός. Είναι σημαντικό για το Κέντρο μας ότι έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις απόσπασης που έχουν υποβάλλει οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Πυτικάκης Κώστας ΠΕ70 και Αμανατίδου Στέλλα ΠΕ 60. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την πολύ καλή συνεργασία, τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κω για την υποστήριξη τους στο έργο μας και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κω για τη βοήθεια που μας έδωσε όποτε χρειάστηκε, καθώς και για την καθαριότητα του κτιρίου και την προμήθεια καθαριστικών. Να ευχαριστήσω επίσης το 2ο Δημοτικό σχολείο, το Δημοτικό σχολείο Αντιμάχειας και την ΔΕΥΑΚ Κω για την παραχώρηση υπολογιστών που είχε απόλυτη ανάγκη το κέντρο μας.
 • Συμπερασματικά θέλω να πω ότι γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά που προσφέραμε μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για προσφορά πολύ καλύτερων υπηρεσιών στους τομείς της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων καθώς επίσης και της ακόμα πιο ουσιαστικής υποστήριξης των μαθητών. Μακάρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα τα παραπάνω. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε δυνατή συνεργασία.

Κως 10/07/2018