Εκπαιδευτικό υλικό

Χρήσιμο υλικό, επιλεγμένο από τα στελέχη του Κέντρου μας, με στόχο την εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, όσο διάστημα θα βρίσκονται στο σπίτι. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας κι επικοινωνήστε μαζί μας, όποτε χρειαστεί, ώστε να σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλέψουμε. Καλή περιήγηση!

επιμέλεια ανάρτησης: Δήμπαλα Νικολέτα, Λογοθεραπεύτρια ΚΕΣΥ Κω

Ελεύθερος χρόνος - Βρες τις διαφορές - Προμαθηματικές έννοιες

Τα παρακάτω φύλλα εργασίας, αναφέρονται σε παιδιά δημοτικού και στοχεύουν στην ανάπτυξη και εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στην αναγνώριση και εφαρμογή μορφολογικών και συντακτικών κανόνων. Τα φύλλα εργασίας είναι πλούσια σε εικόνες και χρώματα, τα οποία, αφενός βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση από τα παιδιά και αφετέρου στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους.

Το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί και να δοθεί στο παιδί. Θα χρειαστεί επίσης μαρκαδόρους (πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, ροζ)

To "Βρες τις διαφορές" είναι χρήσιμο υλικό, που μπορείτε να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε και να κάνετε μαζί με τα παιδιά, όσο είστε στο σπίτι. Για ηλικίες προνήπιο, νήπιο και πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Δημιουργία και επιμέλεια ανάρτησης: Αμανατίδου Στέλλα, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, ΚΕΣΥ Κω

Τι είναι οπτική αντίληψη;

Οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να συλλέγει οπτικές πληροφορίες, να τις αναλύει, να τις ερμηνεύει και να τις κατανοεί. Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης σε συνδυασμό με κινητικές δεξιότητες και οπτικές λειτουργίες μας βοηθούν στη καθημερινότητα μας να ολοκληρώνουμε διάφορες δραστηριότητες όπως να ανακαλούμε αριθμούς, τηλέφωνα, να κατανοούμε πως σχετιζόμαστε εμείς με άλλους ανθρώπους και με τον χώρο, να εντοπίζουμε αντικείμενα ανάμεσα σε πολλά κ.α.

Η οπτική αντίληψη δεν είναι μια ενιαία διαδικασία αλλά περιλαμβάνει μια σειρά από ικανότητες που είναι αλληλένδετες η μια με την άλλη. Ικανότητες που σχετίζονται με την οπτική αντίληψη είναι:

  • Η οπτική διάκριση
  • Η οπτική προσοχή
  • Το οπτικό κλείσιμο
  • Η οπτική σταθερότητα σχήματος
  • Η οπτική διάκριση εικόνας φόντου
  • Η οπτική μνήμη
  • Η οπτικοχωρική αντίληψη
  • Η οπτικοκινητική ολοκλήρωση

Τα παιδιά με δυσκολίες στην οπτική αντίληψη μπορεί να εμφανίσουν δυσχέρεια στην ανάγνωση, την γραφή και στην κατανόηση διαφόρων συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη μάθηση. 

Κατεβάστε τα αρχεία για προτεινόμενες δραστηριότητες ενίσχυσης οπτικής αντίληψης

Προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και επιμέλεια ανάρτησης: Πυτικάκης Κώστας, εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Κω

2+2 Μαθηματικά για παιδιά

Λογισμικό για την εκμάθηση κι εξάσκηση των μικρών μαθητών στα Μαθηματικά. Ένα ευχάριστο και παιγνιώδες περιβάλλον εκμάθησης των τεσσάρων βασικών πράξεων στα Μαθηματικά, μέσα από ένα απλό στη χρήση λογισμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Αν δυσκολεύεστε δείτε τις οδηγίες.

Κατεβάστε το (28ΜΒ)

Μαθηματικά (εκτυπώσιμο υλικό)

Επιμέλεια: Παπανικολάου Σοφία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ΚΕΣΥ Κω

Προτάσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την κατάκτηση βασικών προμαθηματικών και μαθηματικών εννοιών, για την ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης και ικανότητας

Μαθηματικά (εκτυπώσιμο υλικό)

Επιμέλεια: Παπανικολάου Σοφία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ΚΕΣΥ Κω

Χρήσιμος οδηγός για την εκμάθηση κι εξάσκηση των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, για την πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών στην πρώτη δεκάδα

Δημιουργία και επιμέλεια ανάρτησης: Αμανατίδου Στέλλα, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, ΚΕΣΥ Κω

Τεχνική διαχείρισης συμπεριφοράς μέσα στη τάξη για παιδιά με αυτισμό

Οι δυσκολίες στη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αποτελούν τον παράγοντα εκείνο που δυσκολεύει τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό πλαίσιο. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή και αν δεν αν  τιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τείνουν να επιμένουν στο χρόνο και στο πλαίσιο.

Μια τεχνική που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στη σχολική τάξη ή ανάλογα με το πλαίσιο είναι το «κόλλα πέντε» όπου παρουσιάζονται στο παιδί η επιθυμητή συμπεριφορά μέσα στη τάξη με τη βοήθεια εικόνων.

Μπορούμε να πλαστικοποιήσουμε τις εικόνες και να κολλήσουμε πάνω στο θρανίο τους για υπενθύμιση.


επιμέλεια ανάρτησης: Δήμπαλα Νικολέτα, Λογοθεραπεύτρια ΚΕΣΥ Κω

Κατηγοριοποίηση

Η κατηγοριοποίηση (ή αλλιώς ταξινόμηση), είναι η ικανότητα του χειρισμού ενός συνόλου αντικειμένων σαν να είναι κατά κάποιο τρόπο ισοδύναμα και η χρήση του ίδιου όρου για την κατονομασία τους (Neisser, 1987, όπ. αναφ. στο Νικολόπουλος, 2008).

Η ικανότητα ταξινόμησης είναι πολύ σημαντική καθώς η προσθήκη νέων εννοιών, αντικειμένων, γεγονότων, σε ήδη υπάρχουσες κατηγορίες, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάκληση πληροφοριών για τις έννοιες αυτές.

Με δραστηριότητες ταξινόμησης, το παιδί μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του με καινούριες έννοιες όπως επίσης και να τις κατανοήσει καλύτερα, να τις συγκρατήσει στην μνήμη του και κατ' επέκταση να τις ανακαλέσει με μεγαλύτερη ευκολία.

Μπορούμε να ενισχύσουμε την κατηγοριοποίηση στα παιδιά με διάφορες δραστηριότητες όπως:

* Η κατονομασία κατηγοριών (πχ. η μπανάνα, το πορτοκάλι, το αχλάδι είναι...)

* Η κατονομασία αντικειμένων που ανήκουν σε μια κατηγορία (πχ. Πες μου 3 φρούτα...)

* Βρες μου ποιο ή ποια αντικείμενα δεν ταιριάζουν ή ταιριάζουν στις παρακάτω εικόνες και γιατί.

*Ομαδοποίηση αντικειμένων ή εικόνων ανάλογα με κοινά χαρακτηριστικά.

Βιβλιογραφική αναφορά

Νικολόπουλος Δ. (2008). Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές, Αθήνα: Τόπος.