Εξ αποστάσεως γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για του μαθητές που φοιτούν σε σχολεία αρμοδιότητας του ΚΕΣΥ Κω, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες τους. 

Η υπηρεσία της εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης σε γονείς και μαθητές της περιφέρειας ευθύνης του ΚΕΣΥ Κω βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή. Θα τεθεί σε λειτουργία στο άμεσο χρονικό διάστημα, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες. 

Προς το παρόν μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την υπηρεσία μας για οποιοδήποτε αίτημά σας.