Απολογισμός 2019-2020

2020-09-21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ ΚΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 • Το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας μέχρι σήμερα είναι 2053.
 • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1770 διαγνώσεις: (181 τη σχολική χρονιά 2011-2012 και 181 τη σχολική χρονιά 2012-1013, 94 τη σχολική χρονιά 2013-2014, 146 τη σχολική χρονιά 2014-2015, 189 τη σχολική χρονιά 2015-2016,234 σχολική χρονιά 2016-2017και 325 τη σχολική χρονιά2017-2018, 247 τη σχολική χρονιά 2018-2019 και 172 τη σχολική χρονιά 2019-2020). 150 αιτήσεις έχουν τοποθετηθεί στο αρχείο για διάφορους λόγους

Από το σύνολο των 172 γνωματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019-2020 κατά είδος γνωμάτευσης:(Για πρακτικούς λόγους έχει γίνει σύμπτυξη κάποιων κατηγοριών).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 62

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 13

ΗΠΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 7

ΔΑΔ - ΑΣΠΕΝΓΚΕΡ- ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 30

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 12

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 3

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΟΓΟΥ 17

ΔΕΠΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 11

ΈΚΘΕΣΗ  7

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΛΟΙΠΑ 5

ΣΎΝΟΛΟ  172Απομένουν για αξιολόγηση στην υπηρεσία μας 133 αιτήσεις γονέων μαθητών


 • Η φετινή χρονιά είχε αρκετές ιδιομορφίες λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυσαν στη διάρκεια της χρονιάς λόγω της πανδημίας. Ξεκινήσαμε τη δουλειά μας ικανοποιητικά με το προσωπικό να έχει τοποθετηθεί έγκαιρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας από την προηγούμενη χρονιά, θα καταφέρναμε να έχουμε μια ελάχιστη αναμονή. Όμως τα περιοριστικά μέτρα σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων που δεχτήκαμε, μια και δώσαμε τη δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από τους γονείς μέσω της ιστοσελίδας μας οδήγησαν στο γεγονός να έχουμε μια αναμονή 133 αιτήσεων που πιστεύουμε να καλύψουμε με άνεση την επόμενη σχολική χρονιά.Η αναμονή μας δηλαδή εξακολουθεί να είναι σε πολύ ελεγχόμενα επίπεδα. Μηδενίσαμε την αναμονή στους μαθητές Λυκείου.

(εκκρεμεί μία αίτηση που έγινε πρόσφατα στην υπηρεσία μας). Εξετάσαμε μεγάλο αριθμό νηπίων (36). Εκκρεμούν 12 αιτήσεις που έγιναν από παιδικούς σταθμούς και προνήπια. Οι αιτήσεις που εκκρεμούν για μαθητές Γυμνασίου είναι 63 στην συντριπτική πλειοψηφία είναι επαναξιολογήσεις για αλλαγή σχολικής βαθμίδας και θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα από την νέα σχολική χρονιά. Στο δημοτικό εκκρεμούν 73 αιτήσεις στην πλειοψηφία τους για μαθητές Β και Γ Δημοτικού οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να εξεταστούν Δεκέμβρη του 20 και Γενάρη Φλεβάρη του 21. Η μέση αναμονή ήταν περίπου 45 ημέρες ( χωρίς την καραντίνα). Είχαμε καταφέρει να μπορούμε να προσδιορίζουμε το ραντεβού στον γονέα με την υποβολή της αίτησης και ελπίζω να επανέλθουμε σε αυτό αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τα σχολεία της περιφέρειας μας, τόσο στην κατεύθυνση της ανίχνευσης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, όσο και στην κατεύθυνση της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των τάξεων, των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης και των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης. Το ΚΕΣΥ Κω ανέπτυξε μια πολύ πλούσια δραστηριότητα σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και δράσεις στις σχολικές μονάδες της περιοχής μας όπως αυτές αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω. Δυστυχώς τα περιοριστικά μέτρα λόγω της καραντίνας δεν επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τον προγραμματισμό μας στον συγκεκριμένο τομέα. Η παρουσία τεσσάρων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, τριών ψυχολόγων και λογοθεραπεύτριας, μας έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε όλα τα Νηπιαγωγεία της περιοχής μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς για ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και υποστήριξη στις Νηπιαγωγούς, καθώς και μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στον τομέα της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών, μέσα από δράσεις που αναπτύξαμε και με τη διάθεση υλικών και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς. Η χρήση του «ΛAMΔΑ» τεστ έγινε από μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ καταφέραμε να γίνει εφικτή η παραπομπή πολλών μαθητών από μικρή ηλικία.

Το ΚΕΣΥ Κω τη σχολική χρονιά 2019-2020 λειτούργησε με το εξής προσωπικό:

Ζωίδης Βησσαρίων μέχρι 23/11/19 αν. προϊστάμενος ΚΕΔΥ και από 23/11/2019 προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικός ΠΕ 70 με θητεία.

Πυτικάκης Κώστας ΠΕ 70 με απόσπαση από 01/09/2017 και με οργανική θέση την οποία κατέλαβε και ανέλαβε υπηρεσία από 21/6/2019.

Αμανατίδου Στέλα ΠΕ 60 με απόσπαση από 01/09/2017 και με οργανική θέση την οποία κατέλαβε και ανέλαβε υπηρεσία από 21/6/2019.

Παναγιωτοπούλου ΜενελάηΠΕ 23αναπληρώτρια από 16/09/2019 ως 30/06/20

Πεσυρίδης ΝίκοςΠΕ 23 αναπληρωτής από 16/09/2018 ως 30/06/2020

Μπαλτζή Σταυρούλα ΠΕ 23αναπληρώτρια από 16/09/2019 ως 30/06/2020

Παπανικολάου Σοφία ΠΕ 70 αναπληρώτρια από 10/09/2019 ως 30/06/20

Ντόνα ΑφροδίτηΠΕ 30 αναπληρώτρια από 16/09/2019 ως 30/06/20

Καραμανώλη Ειρήνη- Αικατερίνη ΠΕ 30 αναπληρώτρια από 16/09/2019 ως 30/06/20

Λοστορίδης Σάββας ΠΕ02αναπληρωτής από 10/09/2019 ως 30/06/2020

Δήμπαλα Νικολέτα ΠΕ 21 αναπληρώτρια από 15/10/2019 ως 30/6/2020

Δεχτήκαμε στο ΚΕΣΥ Κω για 2 εβδομάδες με διάθεση τον Μαθηματικό κ. Χατζηθανάση Δημήτρη, την ψυχολόγο Φωτιάδου Μαρία και την δασκάλα ΕΑΕ Τσαπάκη Ευαγγελία.

Το ΚΕΣΥ Κω, είχε το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσει με δύο διεπιστημονικές ομάδες από πολύ νωρίς. Το γεγονός αυτό, μας επέτρεψε τόσο να αξιολογήσουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθητών με δεδομένους τους φετινούς περιορισμούς (173 μαθητές) αλλά κυρίως, μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέχουμε περισσότερη και ποιοτικότερη υποστήριξη προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρεια μας. Η έγκαιρη τοποθέτηση του προσωπικού και ο ικανοποιητικός αριθμός, μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε το μεγάλο στόχο που είχαμε, να προσδιορίζουμε το ραντεβού στον γονέα με την υποβολή της αίτησης. ( μέχρι το Φεβρουάριο) Είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία του κέντρου ότι έχουν πάρει οργανική θέση δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο. (Δυστυχώς για το Κέντρο η κ. Αμανατίδου Νηπιαγωγός με μεγάλη προσφορά στο κέντρο μας έχει ζητήσει απόσπαση για το εξωτερικό και θα είναι μεγάλη απώλεια για την υπηρεσία μας). Το προσωπικό του ΚΕΣΥ Κω λειτούργησε με μεγάλη υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και μεράκι και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Εγώ ως προϊστάμενος αισθάνομαι πολύ υπερήφανος γι' αυτά τα παιδιά που έδωσαν και τη ψυχή τους στην υπηρεσία και έτσι είχαμε μια πολύ παραγωγική και δημιουργική χρονιά. Για την επόμενη σχολική χρονιά έχει ζητηθεί η υπηρεσία να στελεχωθεί με τρεις ψυχολόγους, τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, τέσσερις εκπαιδευτικούς, έναν εργοθεραπευτή και μια λογοθεραπεύτρια, με σκοπό να λειτουργούμε με τρεις διεπιστημονικές ομάδες ώστε και την αναμονή μας να εξαντλήσουμε με έγκαιρες διαγνώσει και πρόληψη, αλλά και να συνεχίσουμε την σπουδαία δουλειά που γίνεται στις σχολικές μονάδες και την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.Πολύ σημαντική για την υπηρεσία θα ήταν η προσθήκη ενός υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη. Ο προϊστάμενος και το επιστημονικό προσωπικού του κέντρου, αναγκάζονται να σπαταλήσουν πολλές εργατοώρες για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις που μπορούσαν να γίνουν από έναν διοικητικό υπάλληλο. Στο νησί της Κω θα εργαστούν την επόμενη σχολική χρονιά, περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή στην συντριπτική τους πλειοψηφία νέα παιδιά που έχουν ανάγκη υποστήριξης στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Θα προτιμούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε να προσφέρουμε μεγαλύτερη βοήθεια σε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς τους μαθητές και τους γονείς. Σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, η θέση που προβλέπεται στην υπηρεσία μας δεν καλύφθηκε με αποτέλεσμα παρά τις όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν να υστερήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι αν καλυφθεί την επόμενη σχολική χρονιά θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα με την στέγαση και την υποστήριξη του.

Συνεχίσαμε τις επισκέψεις που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της περιφέρειας μας και αυξήσαμε την υποστήριξη σε γονείς εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω επισκέψεις και δράσεις :

9 & 10/9/19 Επίσκεψη στο Νυχτερινό Γυμνάσιο- Λύκειο Πυλίου

11/9/19 1ο Λύκειο εγκαίνια

11/9/19 Ειδικό Νηπιαγωγείο (Αγιασμός- Συνεργασία)

12/9/19 Σβουρένιο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ (αγιασμός)

19/9/19 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω (Αγιασμός - Συνεργασία)

23/9/19 και 24/9/19 Ο προϊστάμενος πήρε μέρος στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα.

27/9/19 3ο Νηπιαγωγείο Κω (Παρατήρηση στο σχολικό χώρο- Υποστήριξη)

30/9/19 Γυμνάσιο Ζηπαρίου ( Υποστήριξη εκπαιδευτικών )

2/10/19 ΕΠΑΛ Κω ( Συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων για υποστήριξη των παιδιών με διάγνωση- ερμηνεία των γνωματεύσεων, υποστήριξη εκπαιδευτικών).

3/10/19 Υποστήριξη εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης Νηπιαγωγείων

4/10/19 1ο Γυμνάσιο ( Υποστήριξη- Συνεργασία)

10/10/19 Νηπιαγωγείο Πυλίου-Αμανιού (Υποστήριξη εκπαιδευτικών - παρατήρηση μαθητών)

22/10/19 Νηπιαγωγείο Κεφάλου (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

31/10/19 Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας (ΤΑΦΑ, τμήμα ένταξης, παράλληλη) στήριξη)

31/10/19 Γυμνάσιο Αντιμάχειας Κω ( Συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων για υποστήριξη των παιδιών με διάγνωση- ερμηνεία των γνωματεύσεων, υποστήριξη εκπαιδευτικών).

1/11/19 1ο Γυμνάσιο Κω (Υποστήριξη μαθητών- εκπαιδευτικών Τ.Ε. παράλληλης)

2/11/19 Ειδικό Νηπιαγωγείο ( (Παρατήρηση- Ανίχνευση))

4/11/19 Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

6/11/19 Λύκειο Ζηπαρίου( Συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων για υποστήριξη των παιδιών με διάγνωση- ερμηνεία των γνωματεύσεων, υποστήριξη εκπαιδευτικών).

7/11/19 Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

7/11/19 6ο Δημοτικό Σχολείο Κω (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

8/11/19 1ο Γυμνάσιο Κω (Βιωματικό σεμινάριο σε μαθητές)

12/11/19 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω ( Υποστήριξη εκπαιδευτικών)

13/11/19 6ο Νηπιαγωγείο Κω (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

13/11/19 7ο Νηπιαγωγείο Κω(Παρατήρηση- Ανίχνευση)

19/11/19 1ο Νηπιαγωγείο Κω(Παρατήρηση- Ανίχνευση)

19/11/19 2ο Νηπιαγωγείο Κω (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

20/11/19 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω (ΤΑΦΑ, Τμήμα Ένταξης, Ανίχνευση)

20/11/19 1ο Νηπιαγωγείο Κω (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

21/11/19 4ο Νηπιαγωγείο (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

21/11/19 8ο Νηπιαγωγείο (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

22/11/19 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου (Ανίχνευση - Υποστήριξη)

26/11/19 5ο Νηπιαγωγείο(Ανίχνευση - Υποστήριξη)

28/11/19 3ο Νηπιαγωγείο (Ανίχνευση - Υποστήριξη)

29/11/19 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω (1η συνάντηση με γονείς για βιωματικά σεμινάρια )

29/11/19 Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου (Υποστήριξη - Ενημέρωση)

30/11/19 Ο προϊστάμενος του ΚΕΣΥ ΚΩ ήταν ομιλητής σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Σταματίου στη Ρόδο με θέμα « Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών»

10/12/19 Γυμνάσιο Κεφάλου(Υποστήριξη - Ενημέρωση)

13/12/19 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω (2η συνάντηση με γονείς)

13/12/19 Γυμνάσιο και Λύκειο Αντιμάχειας. (Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων για υποστήριξη μαθητών και ερμηνεία των διαγνώσεων).

14/12/19 Συμμετοχή του ΚΕΣΥ σε Ημερίδα για ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποίησε ο ΣΕΠΕ ΚΩ. ( ομιλίτρια Παναγιωτοπούλου Μενελάη)

18/12/19 Γυμνάσιο Ζηπαρίου (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης)

18/12/19 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω (3η συνάντηση με γονείς)

14/1/20 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ (Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων για υποστήριξη μαθητών και ερμηνεία των διαγνώσεων.

16/1/2020. 1ο Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. (Ανίχνευση - Υποστήριξη)

17/01/20 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω (4η συνάντηση με γονείς)

21/1/20 2ο Νηπιαγωγείο Κω. (Ανίχνευση - Υποστήριξη)

22/1/20 Συνάντηση με το Σύλλογο διδασκόντων του 2ου Λυκείου Κω. Για συμβουλευτική και υποστήριξη των παιδιών με γνωμάτευση που φοιτούν στο σχολείο καθώς και την ερμηνεία των γνωματεύσεων.

24/01/20 2ο Νηπιαγωγείο Κω (Παρατήρηση- Ανίχνευση)

28/01/20 Δημοτικό Πυλίου. Ανίχνευση στην Α τάξη. Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Σε συνεργασία με στελέχη του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου πραγματοποιήσαμε τις εξής δράσεις την εβδομάδα 3 ως 7 Φεβρουαρίου.

3/2/20 Συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων 1ου Γυμνασίου Κω σε συνεργασία με τηΣΕΕ κ. Αγλαΐα Γαλανοπούλου.

4/2/20 Συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων Γυμνασίου Ζηπαρίου σε συνεργασία με τη ΣΕΕ κ. Αγλαΐα Γαλανοπούλου.

5/2/20 Συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων 1ου ΓΕΛ Κω σε συνεργασία με τη ΣΣΕ κ. Αγλαΐα Γαλανοπούλου.

6/2/20 Εισηγήσεις με θέματα την ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσαν, ο ΣΣΕ κ. Καντάς Κώστας και η ΣΣΕ κ Παπά Αφροδίτη Εισηγητές Ζωίδης Βησσαρίων και Αμανατίδου Στέλλα.

7/2/20 Βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης με θέμα την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε συνεργασία με τον ΣΣΕ κ. Καντά Κωνσταντίνο. Εισηγητής Ζωίδης Βησσαρίων.

11/2/20 2ο Δημοτικό Σχολείο Κω. Ανίχνευση στην Α Δημοτικού, χορήγηση ΤΑΦΑ στην Γ Δημοτικού, συνεργασία με παράλληλες και Τ.Ε. Ανάλυση αποτελεσμάτων ΤΑΦΑ στους εκπαιδευτικούς.

18/2/20 7ο Νηπιαγωγείο ( Υποστήριξη)

27/2/20 Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου. Ανίχνευση στην Α Δημοτικού, χορήγηση ΤΑΦΑ στην Γ Δημοτικού, συνεργασία με παράλληλες και Τ.Ε. Ανάλυση αποτελεσμάτων ΤΑΦΑ στους εκπαιδευτικούς. Συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων και Σύλλογο γονέων.

3/3/20 Δημοτικό σχολείο Πυλίου. Χορήγηση ΤΑΦΑ στην Γ Δημοτικού

4/3/2020 2ο Λύκειο Κω. Βιωματικό Σεμινάριο σε μαθητές 3ης Λυκείου για «Άγχος Εξετάσεων»

5/3/2020 ΕΕΕΕΚ ΚΩ (5η συνάντηση με την ομάδα γονέων)

6/3/2020 Δημοτικό Πυλίου Συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων για: Αποτελέσματα ΤΑΦΑ Υποστήριξη, γνωματευμένων παιδιών, Ερμηνεία γνωματεύσεων.

10/3/20 Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο του ΚΥΤ Κω για παρατήρηση παιδιών.

19/6/20 ΕΕΕΕΚ ΚΩ (6η συνάντηση με την ομάδα γονέων) ΕΕΕΕΚ

Εκτός των παραπάνω επισκέψεων των στελεχών του Κέντρου μας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης μας δεχτήκαμε για συμβουλευτική υποστήριξη στο χώρο του ΚΕΣΥ και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 συναντήσεις με μαθητέςπερισσότερες από 40 συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και περισσότερες από 30 συναντήσεις με γονείς, πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού για αξιολογήσεις και παραδόσεις γνωματεύσεων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 Υποστηρίξεις σε μαθητές και γονείς μέσω τηλεδιασκέψεων την περίοδο της καραντίνας.

Επίσης εκτός των παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕΣΥ Κω οι παρακάτω δράσεις το σχολικό έτος 2019-2020.

Δεχτήκαμε στο χώρο του ΚΕΣΥ τις παρακάτω επισκέψεις:

 • Της ΣΕΕ κ. Γαλανοπούλου Αγλαίας στις 13/9/2019 όπου όπου προγραμματίστηκαν κοινές δράσεις.
 • Στις 18/9/19 παραχωρήσαμε συνέντευξη στην ΕΡΑ Ρόδου.
 • Του κ. Κρητικού Ιωάννη στις 7/10/2019 και 18/11/2019 όπου συζητήθηκαν τα αυξημένα λειτουργικά προβλήματα της υπηρεσίας( κτιριακό, υλικοτεχνική υποδομή, εργαλεία κ.λ.π.) και αναζητήθηκαν λύσεις.
 • Στις 30/10 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση - επιμόρφωση από την κ. Κωστορίζου Φρύνη λογοθεραπεύτρια στο ΕΕΕΕΚ ΚΩ, στην λογοθεραπεύτρια του κέντρου Δήμπαλα Νικολέτα και την ευχαριστούμε πολύ.
 • Στις 30/10/19 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής Δήμου Κω για τα προβλήματα της υπηρεσίας.
 • Στις 18/11/2019 δεχτήκαμε το Διοικητικό Συμβούλιο των γονέων του 7ου Δημοτικού σχολείου Κω για διάφορα θέματα του σχολείου και μελλοντική συνεργασία.
 • Στις 22/11/19 δεχτήκαμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ ΚΩ και προγραμματίστηκαν κοινές δράσεις.
 • Στις 20/1/ 20 σε ειδική συνεδρίαση εγκρίναμε δύο περιβαλλοντικά προγράμματα του Λυκείου Ζηπαρίου και του Γυμνασίου Λ. Τάξεων Νισύρου.
 • Στις 20/1/20 επισκεφτήκαμε το ΕΕΕΕΚ ΚΩ και είχαμε συνάντηση με τον παιδοψυχίατρο κ. Σορούλια.
 • Στις 26/03/20 παραχωρήσαμε συνέντευξη στο Ράδιο πρώτο.
 • Στο πλαίσιο του νέου νόμου, πραγματοποιήσαμε 7 τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΩ για προγραμματισμό της δουλειάς μας και απολογισμό κάθε φορά της προηγούμενης περιόδου.Επίσης πραγματοποιήθηκαν 15 τηλεδιασκέψεις του προσωπικού την περίοδο της καραντίνας.

Η φετινή χρονιά είχε πολλές ιδιαιτερότητες λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Θέλουμε να εκφράσουμε το παράπονο μας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τα ΚΕΣΥ από το Υπουργείο Παιδείας, μια και φάνηκε να μην είναι ξεκάθαρος ο τρόπος λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν ενίοτε ως διοικητικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης, ενώ η αποστολή τους είναι καθαρά εκπαιδευτική. Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, επιφορτισμένα με το καθήκον της ανίχνευσης και της διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και με κλειστά σχολεία δεν είναι δυνατόν να επιτελέσουν το παραπάνω έργο. Για τους παραπάνω λόγους συμμετείχαμε στην επιστολή διαμαρτυρίας προϊσταμένων ΚΕΣΥ προς το Υπουργείο παιδείας. Την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά το ΚΕΣΥ ΚΩ έδρασε πολύ γρήγορα και προσπάθησε στις νέες συνθήκες να προσφέρει όσα περισσότερα μπορούσε στη σχολική κοινότητα. Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα του Κέντρου μας www.kesyko.comπροσφέρονταν χρήσιμες πληροφορίες, δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και υποβολής αιτημάτων καθώς και ηλεκτρονικών αιτήσεων των γονέων. Η επισκεψημότητα στην ιστοσελίδα μας αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η υπηρεσία λειτούργησε με εκ περιτροπής παρουσία του προσωπικού και τηλεργασία, παράλληλα όλες οι δραστηριότητες αποφασίζονταν με τηλεδιασκέψεις όλου του προσωπικού σε σταθερή βάση. Πραγματοποιήθηκαν 15 τηλεδιασκέψεις το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστά τα σχολεία. Αναστείλαμε τις αξιολογήσεις των παιδιών και τις προγραμματισμένες δράσεις μας με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν λιγότερες διαγνώσεις και να αναβληθούν σημαντικές δράσεις που είχαν προγραμματιστεί(επίσκεψη στη Νίσυρο, ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, ημερίδες για γονείς και εκπαιδευτικούς, βιωματικά σεμινάρια σε μαθητές Γ Λυκείου για το άγχος των εξετάσεωνκ.λ.π.) Ελπίζουμε να μπορέσουμε την επόμενη σχολική χρονιά να τα πραγματοποιήσουμε. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε να ενισχυθούμε με προσωπικό για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας δεν είχε παρά ελάχιστο πρακτικό όφελος για την υπηρεσία, μια και μέσα σε δύο εβδομάδες δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα.

Παρά το ότι ζητήσαμε από τον Δήμο Κω και την περιφέρεια Ν. Αιγαίου να πραγματοποιηθεί απολύμανση του κτιρίου αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Τα μέτρα προστασίας ήταν ελλιπή τόσο γιατί δεν είναι κατάλληλοί οι χώροι που χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας όσο και γιατί δεν είχαμε την απαραίτητη στήριξη και τον εξοπλισμό που χρειάζονταν.

 • Στην περιοχή ευθύνης μας λειτουργούν 13 τμήματα ένταξης Δημοτικού σχολείου (ένα σε κάθε Δημοτικό) δύο τμήματα ένταξης Νηπιαγωγείου ( 4ο και Αντιμάχειας) και τρία τμήματα ένταξης σε Γυμνάσια. ( 1ο, 2ο Γυμνάσια Κω και Ζηπαρίου). Για να υπάρξει πλήρης υποστήριξη των μαθητών μέσα από τον θεσμό των τμημάτων ένταξης, είναι απαραίτητο να ιδρυθούν από δύο τμήματα ένταξης στα μεγάλα σχολεία του νησιού μας. Δηλαδή το Ζηπάρι, το 4ο, το 2ο και το 1ο. Δύο ακόμα τμήματα ένταξης Νηπιαγωγείου στην πόλη της Κω και ένα σε κάθε χωριό. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης σε κάθε Γυμνάσιο καιΛύκειο του νησιού μας, καθώς και στο ΕΠΑΛ Κω και το Γυμνάσιο Λ.Τ. Νισύρου. Προτείναμε την παράλληλη στήριξης σε 47μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε 6 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνολικά 53 παράλληλες στηρίξεις. Είναι θετική για το νησί μας η λειτουργία ΣΜΕΑΕ (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, ΕΕΕΕΚ). Το επόμενο βήμα που είναι απαραίτητο είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός Ειδικού Γυμνασίου- Λυκείου μια και υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός μαθητών που αυτό είναι το κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης. Επίσης να τονίσουμε ότι η αύξηση των μαθητών που φοιτούν στις υπάρχουσες ΣΜΕΑΕ κάνει επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων για τη στέγαση τους.
 • Συνεχίσαμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που το επιθυμούσαν να παρακολουθήσεις διεπιστημονικές συνεδριάσεις του Κέντρου με πραγματικά περιστατικά. Είναι ίσως η καλύτερη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς.
 • Χορηγήσαμε πιλοτικά το τεστ Αναγνωστικής κατανόησης «Τάφα», στο Δημοτικό σχολείο Πυλίου,το Δημοτικό Αντιμάχειας, το 2ο και το 4ο Κω, ( στις Γ τάξεις) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δράση που σκεφτόμαστε να επεκτείνουμε την επόμενη σχολική χρονιά σε όλα τα δημοτικά.
 • Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις το κτίριο που χρησιμοποιούμε είναι πολύ μικρό. Η αύξηση του προσωπικού, οι νέες αρμοδιότητες και οι νέες δράσεις που αναπτύσσει το ΚΕΣΥ ΚΩ καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη μεταστέγασης της υπηρεσίας σε νέο πολύ μεγαλύτερο κτίριο. Αυτή τη στιγμή το κτίριο που χρησιμοποιούμε είναι 160 τ.μ. και διαθέτει 4 γραφεία και μία αίθουσα συνεδριάσεων. Για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας απαιτούνται κατ' ελάχιστον 10 γραφεία και μία αίθουσα συνεδριάσεων. Η μεταστέγαση είναι πλέον απολύτως απαραίτητη γιατί με αυτή την κτιριακή υποδομή η υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της.
 • Αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες με την καθαριότητα του κτιρίου, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν είχαμε καθαρίστρια. Για ένα διάστημα στην αρχή της σχολικής χρονιάς και όσο ήταν κλειστά τα σχολεία μας διέθεσε καθαρίστρια ο Δήμος Κω, αλλά από τότε που ξανάνοιξαν τα σχολεία και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθαρίστρια για την υπηρεσία.Το κτίριο δεν καθαρίζεται σωστά και κρατιέται σε μια υποφερτή κατάσταση, με την εθελοντική δουλειά του προσωπικού του Κέντρου.
 • Σημαντικότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε επίσης με τον εξοπλισμό και την επίπλωση του Κέντρου.Η Υπηρεσία μας δεν έχει ενισχυθεί σχεδόν καθόλου σε υλικοτεχνική υποδομή όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της. Αποκτήσαμε ένα ελλιπή εξοπλισμό από τον ΟΣΚ πριν από 9 χρόνια με προσωπικό τρία άτομα και εξακολουθούμε σχεδόν να δουλεύουμε με αυτόν και σήμερα που έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ τις δράσεις της υπηρεσίας.

Ο Ηλεκτρονικός μας εξοπλισμός είναι ελλιπής και πολύπαλιός και δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Υπηρεσίας μας. Επί της ουσίαςδιαθέτουμε μόνο έναν σύγχρονο Ηλεκτρονικό Υπολογιστήπου αγοράστηκε πρόσφατα με δαπάνη της σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω. Διαθέτουμε 2 παλιά και ασυντήρητα φωτοτυπικά μηχανήματα καθώς και ένα παλιό εκτυπωτή για την έκδοση των γνωματεύσεων. (εκδίδουμε περίπου 250 γνωματεύσεις με Μ.Ο. 15 σελίδες η κάθε μια τον χρόνο σε τρία αντίτυπα και χρειάζονται δεκάδες σελίδες για την αξιολόγηση του κάθε μαθητή από το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου μας).

Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη παιδείας κ. Κρητικό Γιάννη στην αρχή του σχολικού έτους και μετά από δική του παραίνεση υποβάλαμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση ( στο γραφείο της κ. Ποθητής Λόης) τις ανάγκες μας σε υλικοτεχνική υποδομή και διαγνωστικά εργαλεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία μας. ( Αρ. Πρωτ. 132 23/12/2019) Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Υποβάλουμε ξανά τις ανάγκες μας σε Ηλεκτρονικό εξοπλισμό και επίπλωση.Έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Έπαρχο Κω για να συζητηθούν οι ανάγκε2ς της υπηρεσίας και να αναζητηθούν λύσεις.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

1) 8 σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

2) 2 Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

3) 1 φωτοτυπικό μηχάνημα

4) 1 Εκτυπωτής έγχρωμος λέιζερ

5) 1 εξωτερικός σκληρός δίσκος

6) 10 σταθεροποιητές τάσης

7) 1 Βιντεοπροβολέας

 • Πολύ βοηθητικό θα ήταν αν μπορούσαν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές να συνδεθούν σε τοπικό δίκτυο. Είναι σημαντικό να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τη συντήρηση των μηχανημάτων. Τα δύο φωτοτυπικά που διαθέτουμε υπολειτουργούν και αν δεν συντηρηθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργούν καθόλου.
 • Επίπλωση

α/α

Είδος

Τεμάχια

Γραφείο τύπος 1:3

Γραφείο τύπος 2: 2

Καρέκλα εργασίας με μπράτσα: 5

Καρέκλα συνεργασίας απλή χωρίς μπράτσα: 5

Ντουλάπα δίφυλλη χαμηλή: 1

Ραφιέρα Τύπος 1: 1

Ραφιέρα Τύπος 2: 2

Ραφιέρα τύπος 3: 2

Βιβλιοθήκη Τύπος 1: 6

Καναπές 160 x 90 : 1

 • Για την επόμενη σχολική χρονιά:

Επιθυμούμε να θέσουμε ψηλούς στόχους που θα αναβάθμιζαν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της υπηρεσίας μας και θα μας επέτρεπε να μεγιστοποιήσαμε την ωφέλεια στους μαθητές τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το ΚΕΣΥ Κω να υλοποιήσει τους στόχους που θέτει για την επόμενη σχολική χρονιά είναι η έγκαιρη τοποθέτηση του απαραίτητου προσωπικού.

 • Για να καλυφθούν οι ανάγκες σωστής λειτουργίας του ΚΕΔΔΥ ΚΩ, να είναι εφικτή η δυνατότητα να προσδιορίζονται τα ραντεβού στους γονείς με την υποβολή της αίτησης και να δίνονται γνωματεύσεις εντός 45 ημερών και παράλληλα να παρέχεται ουσιαστική Υποστήριξη στους μαθητές που αξιολογούνται και έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατ' ελάχιστο του παρακάτω προσωπικού:
 • Ενός εκπαιδευτικού ΠΕ02, ενός εκπαιδευτικού ΠΕ70, ενός εκπαιδευτικού Π03 και ενός εκπαιδευτικού ΠΕ60. Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ11.01 σε συνεργασία με το Ειδικό σχολείο για παροχή υποστήριξης.
 • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: Ενός παιδοψυχίατρου ΠΕ23, τριών ψυχολόγων ΠΕ23, τριών κοινωνικών λειτουργών ΠΕ30, (προτείνουμε τρεις με σκοπό τη δημιουργία δύο διεπιστημονικών ομάδων για καθημερινές αξιολογήσεις και η Τρίτη ομάδα να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς κυρίως επισκεπτόμενη τις σχολικές μονάδες) ενός λογοθεραπευτή ΠΕ21, ενός εργοθεραπευτή ΠΕ29 και ενός υπευθύνου Επαγγελματικού προσανατολισμού. Με την τοποθέτηση των παραπάνω ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών, από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορέσει το ΚΕΣΥ ΚΩ να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο διαγνωστικά όσο και υποστηρικτικά
 • Σε ότι αφορά την προμήθεια διαγνωστικών εργαλείων,πολύ χρήσιμο για μας θα ήταν η προμήθεια του WPPSI-III για την αξιολόγηση της νοημοσύνης των νηπίων καθώς και οι νέες εκδόσεις του WISC-V του RAVEN'S και του ΚΑΕΜ. Απευθύνουμε έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας, την περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον Δήμο Κω, ώστε το Κέντρο να προμηθευτεί αυτά τα διαγνωστικά εργαλεία. Είναι άδικο για τους μαθητές της περιοχής μας να μπορούν να αξιολογηθούν με αυτά τα σύγχρονα εργαλεία και αυτό να μη γίνεται γιατί δεν έχουν διατεθεί στο κέντρο μας από κανέναν. Έχουμε επανειλημμένα υποβάλει το αίτημα σε όλους τους παραπάνω φορείς, έχουμε εισπράξει από όλους θετική απάντηση αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα.
 • Το ΚΕΣΥ Κω διαθέτει και χρησιμοποιεί για τις αξιολογήσεις των μαθητών το WISC-III , το RAVENCPMSetsA, AB&B, RAVENSPMSetsA,B,C,D,E τα DETROIT 3 & 4 (DTLA-P:3, DTLA-4), Τα Λ-α-Τ-ω (Ι & ΙΙ) Tο Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας και Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, το Κριτήριο Γνωστικής Επάρκειας για παιδιά και εφήβους, τα 12 Ανιχνευτικά εργαλεία του Πανεπιστημίου Πατρών, το τεστ Αθηνά, Ερωτηματολόγια και Κλίμακες, και πολλά άτυπα κριτήρια στη γλώσσα και τα μαθηματικά καθώς και στις αξιολογήσεις των νηπίων. Τα περισσότερα από τα παραπάνω εργαλεία είναι προσωπικά και έχουν διατεθεί στο Κέντρο. Επίσης αρκετά από αυτά είναι ξεπερασμένα μια και έχουν εκδοθεί νέα.
 • Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, το ΚΕΣΥ Κω μπορεί να υλοποιήσει υψηλούς στόχους, τη σχολική χρονιά 2020-2021 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
 • Να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η αναμονή των παιδιών που έχουν κάνει αίτηση αξιολόγησης. Είναι εφικτό (ανάλογα και με τον αριθμό νέων αιτήσεων που θα έχουμε) κατά τη διάρκεια του 2020-21 να προσδιορίζεται το ραντεβού για την αξιολόγηση του παιδιού στον γονέα, με την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση η αναμονή έχει περιοριστεί σημαντικά και μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο αν τοποθετηθεί έγκαιρα το προσωπικό. Ο στόχος μας είναι να εντείνουμε την προσπάθεια μας για πολύ έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών από την ηλικία των πέντε ετών, με συστηματική δουλειά στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Να γίνεται έγκαιρη διάγνωση στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, μέσα από κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων που η υπηρεσία μας μπορεί να καταρτίζει, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης. Τέλος να γίνεται επαναξιολόγηση των παιδιών στην Α Γυμνασίου για τον οριστικό προσδιορισμό των δυσκολιών τους και την πρόταση των κατάλληλων διοικητικών και παιδαγωγικών μέτρων. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούμε να μην φτάνει κανένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο Λύκειο χωρίς να έχει εντοπιστεί έγκαιρα και χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί θετικά οι δυσκολίες του από το σχολείο.
 • Ενίσχυση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ.

Για να λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια οι ΕΔΕΑΥ και να παράγουν σημαντικό έργο είναι απαραίτητο να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό, το οποίο πρέπει να επιμορφωθεί (δουλειά που μπορεί να κάνουν τα ΚΕΣΥ )και να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός τους. Το ιδανικό θα ήταν κάθε σχολική μονάδα να διαθέτει τη δική της ΕΔΕΑΥ. Το ελάχιστο είναι να δημιουργηθούν 4 ΕΔΕΑΥ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μία ανά τρία σχολεία. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους τομείς της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους με ενίσχυση του προσωπικού τους και σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, τα τμήματα ένταξης και το ΚΕΣΥ. Απαραίτητο επίσης είναι να ιδρυθούν τουλάχιστον δύο ΕΔΕΑΥ για τα Νηπιαγωγεία με κύριο έργο να χορηγούν τεστ σχολικής ετοιμότητας σε όλα τα νήπια και έτσι να γίνει πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών και να δημιουργείται ατομικός φάκελος για κάθε μαθητή πριν από την έκθεση του στη ακαδημαϊκή μάθηση. Να προτείνονται μέτρα και να δίνεται έγκαιρα η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές που την έχουν ανάγκη. Επίσης χρήσιμο θα ήταν να επεκταθεί ο θεσμός και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήταν πολύ χρήσιμη η τοποθέτηση ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ.

 • Προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τη φετινή χρονιά είχαμε μια αρκετά εποικοδομητική επικοινωνία και αυξήσαμε σημαντικά τόσο σε αριθμό όσο και ποιοτικά την παρουσία μας ( μέχρι το κλείσιμο των σχολείων) στα σχολεία της περιοχής μας, δίνοντας βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και υποστηρίζοντας μαθητές. Τη φετινή χρονιά επίσης πήγαμε πολύ καλύτερα στους τομείς της ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών και την κατάρτιση ολοκληρωμένων παιδαγωγικών εκθέσεων από τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν και να εντάξουν στη δουλειά τους τη χορήγηση ανιχνευτικών εργαλείων. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιταγή σύμφωνα και με το πνεύμα του νέου νόμου που ζητά την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων από τα σχολεία πριν την παραπομπή των μαθητών στα ΚΕΣΥ. Η υπηρεσία μας μπορεί και είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
 • Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να καταφέρουμε να έχουμε περιοδική συστηματική παρουσία στα σχολεία της περιφέρειας μας, όπου να μπορεί να γίνεται αναλυτική συζήτηση για τα παιδιά της κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά, που έχουν αξιολογηθεί από το κέντρο.( Να υπάρξει στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Επίσης μπορούν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας στην ανίχνευση και κυρίως την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην πράξη, με τη συνδρομή και βοήθεια του προσωπικού του Κέντρου. Στόχος είναι η σταθερή παρουσία μας σε όλα τα σχολεία με προγραμματισμό διαθέτοντας γι' αυτό το σκοπό μία μέρα την εβδομάδα. (Για το σκοπό αυτό ζητούμε την διάθεση τρίτου ψυχολόγου και τρίτου κοινωνικού λειτουργού στην υπηρεσία μας). Προγραμματίζουμε με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς να ετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, τα ανιχνευτικά εργαλεία που υπάρχουν ώστε να γίνουν κτήμα των εκπαιδευτικών και να τα χορηγούν πριν από την παραπομπή των μαθητών στο ΚΕΣΥ. Αυτή η δράση αν καταφέρουμε να την πραγματοποιήσουμε είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών από τα σχολεία. Τέλος θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στη σύνταξη ακόμα πιο έγκυρων και χρήσιμων παιδαγωγικών εκθέσεων οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για μας στη διαδικασία της διαφοροδιάγνωσης των μαθητών.
 • Προγραμματίζουμε επίσης την έκδοση έντυπου υλικού. Εμπλουτίσαμε και αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας έτσι που έχει καταστεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε σχολική μονάδα. Στον τομέα της υποστήριξης των παιδιών, που αξιολογούνται υπάρχουν πολλά περιθώρια για καλύτερη υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταρτισμό περισσοτέρων ατομικών εξατομικευμένων προγραμμάτων τα οποία το ΚΕΣΥ εκτός από τη σύνταξη τους, μπορεί να αναλαμβάνει και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους με υποστηρικτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Παράλληλα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου, μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε παιδιά και γονείς μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να καταρτιστεί. Προσφέροντας και θεραπευτική παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να διατεθεί μία μέρα την εβδομάδα για συμβουλευτική υποστήριξη με προγραμματισμένα ραντεβού για παιδιά και γονείς που το έχουν ανάγκη και το επιθυμούν.
 • Θέτουμε ως μεγάλο στόχο για την επόμενη σχολική χρονιά τη δημιουργία και λειτουργία σταθερής σχολής γονέων, καθώς και τη πραγματοποίηση σε σταθερότερη βάση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Μπορούν να οργανωθούν θεματικές συναντήσεις - εργαστήρια, με ομάδες εκπαιδευτικών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών, (π.χ. Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάγνωσης ή της ορθογραφίας, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών κ.λ.π.) καθώς και βιωματικών σεμιναρίων.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί πρόγραμμα πρόωρης ανίχνευσης μαθησιακώνδυσκολιών και σχολικής ετοιμότητας, σε παιδιά που τελειώνουν το Νηπιαγωγείο και εισέρχονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, να χορηγούνται εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία σε όλα τα παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών και προτάσεις για κατάλληλα μέτρα υποστήριξης των παιδιών. (Μπορεί να γίνει από το προσωπικό των ΕΔΕΑΥ όπως περιγράφεται παραπάνω)
 • Πολύ θετική είναι η εμπειρία από την δυνατότητα που έχουμε δώσει σε αρκετούς εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις της διεπιστημονικής μας ομάδας. Θα επιδιώξουμε την επόμενη σχολική χρονιά να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι είναι ίσως ένα από τα καλύτερα επιμορφωτικά σεμινάρια που μπορεί να παρακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός γιατί τον βοηθάει εξαιρετικά στο να μπορέσει να ερμηνεύει τις διαγνώσεις των μαθητών του. Εξαιρετικά σημαντικές είναι και οι συναντήσεις με τους συλλόγους διδασκόντων. Η πρόταση μας είναι να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια τέτοια συνάντησηκάθε χρόνο σε κάθε σχολική μονάδα με στελέχη του Κέντρου.
 • Στον τομέα της εσωτερικής επιμόρφωσης των στελεχών του κέντρου, ο στόχος είναι μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και τις ανοιχτές διαδικασίες, να βοηθιούνται και να υποστηρίζονται όλοι. Πρέπει να οργανωθεί καλύτερα η συνάντηση σε μηνιαία βάση του προσωπικού του κέντρου για ανατροφοδότηση, απολογισμό της δουλειάς και καλύτερο προγραμματισμό του επόμενου μήνα.
 • Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε κοινές εκδηλώσεις, απευθυνόμενες στις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τα άλλα ΚΕΣΥ και άλλες δομές της Δωδεκανήσου. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη σχολική χρονιά να επεκτείνουμε τη συνεργασία που ξεκινήσαμε φέτος με άλλες υποστηρικτικές δομές που λειτουργούν στο νησί μας. Έχουμε ολοκληρώσει τη συλλογή των στοιχείων όλων των υπηρεσιών και θα επιδιώξουμε να εκδώσουμε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και να δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες τους.
 • Η στενότερη συνεργασία με τα ειδικά σχολεία και το ΕΕΕΕΚ είναι επιβεβλημένη.Πολύ θετική είναι η εμπειρία από τις έξι βιωματικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν φέτος με τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στο ΕΕΕΕΚ. Επίσης χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ μιας και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της νησιωτικότητας. Είναι απαραίτητο να αναζητηθούν τρόποι καλύτερου συντονισμού δράσεων. Η έλλειψη της καθημερινής φυσικής παρουσίας των ΣΕΕ στο νησί μας, επιφορτίζει την υπηρεσία μας με πολλές υποχρεώσεις, μια και για τις σχολικές μονάδες είναι η μοναδική υπηρεσία που έχει έδρα το νησί της Κω.
 • Σημαντικό θα ήταν να οργανώνεται κάθε χρόνο τουλάχιστον μια συνάντηση των ΚΕΣΥ με τα ΠΕΚΕΣ και επίσης θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ανταλλαγή εμπειριών, να υπήρχε η δυνατότητα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο να υπήρχε συνάντηση των προϊσταμένων των ΚΕΣΥ του Νοτίου Αιγαίου με ευθύνη της περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Η διαρκής επιμόρφωση με ευθύνη της πολιτείας σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Ειδική αγωγή και ο κατάλληλος εξοπλισμός σε υλικοτεχνικά μέσα και μέσα αξιολόγησης και διδασκαλίας σε όλες της μονάδες ειδικής αγωγής είναι απολύτως απαραίτητος. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ο μόνιμος διορισμός των συναδέλφων. Ειδικά στην Ειδική αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχιση ενός έργου που ξεκινάει.
 • Αναβάθμιση του Ειδικού Σχολείου Κω, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ, με δημιουργία διαφορετικών τμημάτων ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε παιδιά με ελαφρύτερες δυσκολίες, που όμως δεν μπορούν να σταθούν μέσα στα γυμνάσια και να καλύψει έτσι την έλλειψη του Ειδικού Γυμνασίου. Το νησί της Κω πρέπει να αποκτήσει και Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο. Υπάρχουν περισσότερα από 10 παιδιά που το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο έχει κριθεί ότι είναι το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο. Ελλείψει αυτής της σχολικής μονάδας από το νησί μας τα παιδιά αυτά φοιτούν ή στα κανονικά Γυμνάσια ή στο ΕΕΕΕΚ.
 • Τέλος σημαντική για το νησί μας θα ήταν η Δημιουργία κέντρου ψυχικής υγείας, κατάλληλα στελεχωμένου, ώστε να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές και τις οικογένειες τους.
 • Η στενότητα του χώρου και ο εξοπλισμός του κέντρου δημιουργούν πολλά προβλήματα στην καθημερινή του λειτουργία. Κάνουμε έκκληση στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το Δήμο Κω να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για να προσφέρουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η συνδρομή σας είναι απαραίτητη για να πετύχουμε τους στόχους μας.
 • Τέλος πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις παραδόσεις των γνωματεύσεων στους γονείς. Τη φετινή χρονιά δεν ήταν πάντα εφικτό -λόγω φόρτου εργασίας- να συναντιέται ο γονέας με όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ( έγινε σε κάποιες περιπτώσεις αλλά όχι συστηματικά). Είναι πολύ καλύτερη η πληροφόρηση του γονέα όταν η παράδοση γίνεται από όλα τα μέλη της διεπιστημονικής και όχι μόνο από τον προϊστάμενο.
 • Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό με το οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά τη χρονιά που πέρασε. Δούλεψαν με ευσυνειδησία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Έδειξαν προθυμία και διάθεση προσφοράς και με δράσεις που ήταν έξω από τα στενά τους καθήκοντα και γι' αυτό αισθάνομαι τυχερός που συνεργάστηκα μαζί τους. Θα ήταν σημαντικό να επανατοποθετηθούν, μια και η φύση της υπηρεσίας είναι τέτοια που κάθε χρόνο με την αλλαγή του προσωπικού χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να κατακτηθεί ο κοινός βηματισμός. Είναι σημαντικό για το Κέντρο μας ότι έχουν τοποθετηθεί με οργανική θέση οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Πυτικάκης Κώστας ΠΕ70 και Αμανατίδου Στέλλα ΠΕ 60.Θα είναι μεγάλη απώλεια για το κέντρο αν ικανοποιηθεί το αίτημα της κ. Αμανατίδου για απόσπαση στο εξωτερικό, αλλά της το εύχομαι ολόψυχα και την ευχαριστώ για την άψογη πολύχρονη συνεργασία μας.Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Επαρχείου Κω για την πολύ καλή συνεργασία, και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κω για τη βοήθεια που μας έδωσε όποτε χρειάστηκε, καθώς και για την έστω μερική καθαριότητα του κτιρίου και την προμήθεια καθαριστικών. Ελπίζουμε στη βοήθεια της για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαγνωστικών εργαλείων.
 • Συμπερασματικά θέλω να πω ότι γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά που προσφέραμε μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για προσφορά πολύ καλύτερων υπηρεσιών στους τομείς της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων καθώς επίσης και της ακόμα πιο ουσιαστικής υποστήριξης των μαθητών. Μακάρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα τα παραπάνω. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε δυνατή συνεργασία.

Κως 15/07/2020

Ο προϊστάμενος του ΚΕΣΥ ΚΩ

Ζωίδης Βησσαρίων