Δράσεις ΚΕΔΔΥ Κω - Φωτογραφικό Υλικό σχολικού έτους 2017-2018

2019-11-07

Τη σχολική χρονιά 2017-2018, το ΚΕΔΔΥ Κω, πραγματοποίησε, όπως κάθε χρονιά, πολλές επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας ευθύνης του. Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από την πολύ δημιουργική και παραγωγική χρονιά 2017-2018.

Για πρώτη φορά, να σημειωθεί, στο Κέντρο μας τοποθετήθηκε Λογοθεραπεύτρια σε μόνιμη σχέση και όχι με διάθεση από άλλες δομές. Η Λογοθεραπεύτρια που ξεκίνησε αυτή τη νέα πρακτική ήταν η εξαιρετική κ. Κουφού Μάγκυ, η οποία με τις πολύτιμες υπηρεσίες της, στελέχωσε το Κέντρο μας, στην διάγνωση, λογοπεδική εκτίμηση κι αξιολόγηση, καθώς και υποστήριξη μαθητών που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Εκτός του μόνιμου προσωπικού του Κέντρου, του εκπαιδευτικού Α/θμιας στην Ειδική Αγωγή κ. Πυτικάκη Κωνσταντίνου, της Ειδικής Νηπιαγωγού, εκπαιδευτικού Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, κ. Αμανατίδου Στέλλας και του Προϊσταμένου του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ Κω), κ. Ζωίδη Βησαρίωνα, εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) τη χρονιά αυτή (2017-2018) ήταν το εξής:

--κ. Ιωαννίδου Μαγδαλινή, εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής & Α/θμιας Ειδικής Εκπαίδευσης

--κ. Γιακουμή Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός

--κ. Φωτιάδου Μαρία, Ψυχολόγος

--κ. Βελούδου Γεωργία, Ψυχολόγος

--κ. Δερέκη Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός

--κ. Χαλκίδου Νικολέτα, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Ειδικής Αγωγής

Το φωτογραφικό υλικό είναι από επισκέψεις ομάδων του Κέντρου, όπου παρουσιάστηκαν χρήσιμες πληροφορίες για τις μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες, την ανίχνευση και διάγνωσή τους, όπως και την πρώιμη παρέμβαση στο Νηπιαγωγείο και υποστήριξη του μαθητή, μετέπειτα στην πορεία του στο Δημοτικό σχολείο.

Οι συναντήσεις είχαν ως αποδέκτες γονείς ή/και εκαιδευτικούς, όπου παρουσιάστηκαν πληροφορίες για μαθησιακές δυσκολίες και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί στη σχολική ηλικία. Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις που οι συναντήσεις γίνονταν σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, έχουν χορηγηθεί σταθμισμένα τεστ σε τμήματα του σχολείου, όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αποκομιστούν χρήσιμα συμπεράσματα και να αναπτυχθεί διάλογος για τις δυσκολίες που τυχόν εμφανίζουν οι μαθητές, αλλαγές και προσαρμογές που μπορούν να γίνουν στα τμήματα και άλλα. Επίσης, χρήσιμη και με πολλά οφέλη, πρακτική που χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις κατά την επίσκεψη του ΚΕΣΥ στα σχολεία, είναι η επί τόπου (μέσα στη σχολική τάξη) ανίχνευση τυχόν μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών.

Πρακτική κατά την οποία, μετά από πρόσκληση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, στελέχη του ΚΕΣΥ μπορούν να επισκεφτούν και να πραγματοποιήσουν συνδιδασκαλία με τον δάσκαλο της τάξης, με σκοπό τον εντοπισμό μαθητών που εμφανίζουν δυσκολίες στα γνωστικά ή άλλα καθήκοντά τους, καθώς και συναπόφαση με τους εκπαιδευτικούς, στο αν θα παραπέμψουν τους μαθητές τους για περαιτέρω αξιολόγηση στο Κέντρο μας.